English Polish
- **CRITICAL STEP**: Write down (on paper) your 25 word @mnemonic-seed **WARNING**: If you forget to write down this information your funds may be lost forever - **KLUCZOWY KROK**: Zapisz na kartce swój kod mnemoniczny składający się z 25 słów **UWAGA**: Jeśli zapomnisz zapisać swojego kodu, twoje środki mogą zostać utracone na zawsze!