English Dutch
Charlie will open his monero-wallet-gui and go to the Advanced > Prove/Check page to fill the Check section with the informations provided by Alice: Charlie opent monero-wallet-gui en gaat naar de pagina Geavanceerd > Bewijzen/controleren om de gegevens van Alice in te vullen in het gedeelte Transactie controleren.
Then clicking on Check will tell Charlie how much this particular transaction sent to this address, and how much confirmation the transaction had: Vervolgens klikt Charlie op Controleren om te zien hoeveel door deze transactie naar dit adres is verzonden, en hoeveel bevestigingen de transactie heeft.