English Dutch
Alice would plug in her actual transaction ID instead of this TXID placeholder. All being well, the one time transaction key will be displayed. Daarbij voert Alice haar transactie-ID in in plaats van TXID. Als het goed is, wordt de eenmalige transactiesleutel weergegeven.
Charlie now received those three pieces of information, and wants to check Alice is telling the truth: on an up to date blockchain, Nu heeft Charlie die drie gegevens ontvangen en wil hij controleren of Alice de waarheid vertelt. Daarvoor heeft hij een bijgewerkte blockchain nodig.
Charlie will open his monero-wallet-gui and go to the Advanced > Prove/Check page to fill the Check section with the informations provided by Alice: Charlie opent monero-wallet-gui en gaat naar de pagina Geavanceerd > Bewijzen/controleren om de gegevens van Alice in te vullen in het gedeelte Transactie controleren.
Then clicking on Check will tell Charlie how much this particular transaction sent to this address, and how much confirmation the transaction had: Vervolgens klikt Charlie op Controleren om te zien hoeveel door deze transactie naar dit adres is verzonden, en hoeveel bevestigingen de transactie heeft.