English Norwegian Bokmål
To check if your wallet is in advanced mode, go to `Settings` > `Info` and see `Wallet mode`. For å sjekke om lommeboken din er i avansert modus, kan du gå til `Innstillinger` > `Informasjon` og se `Lommebokmodus`.
To use a custom remote node, your wallet must be in advanced mode. Simple mode and Simple mode (bootstrap) don't support this feature. For å bruke en tilpasset ekstern node, må lommeboken din være i avansert modus. Enkel modus og Enkel modus (oppstartmodus) støtter ikke denne funksjonen.
![Wallet mode](/img/resources/user-guides/en/remote_node/wallet_mode_info.png){:width="600px"} ![Wallet mode](/img/resources/user-guides/en/remote_node/wallet_mode_info.png){:width="600px"}
When opening your wallet, a pop up will appear with the option `Use custom settings`. Click on it, and you will be sent to `Settings` > `Node` page. Når du åpner lommeboken din, dukker en popup opp med alternativet `Bruk tilpassede innstillinger`. Trykk på den, så blir du videresendt til siden `Innstilliger` > `Node`.