English Norwegian Bokmål
## Check if your wallet is in advanced mode ## Sjekk om lommeboken din er i avansert modus
In `Address` you should fill the address of the remote node that you want to connect to. This address might look like `node.moneroworld.com` or it could look like any IP address. Under `Adresse` bør du fylle inn adressen til den eksterne noden som du vil koble til. Denne adressen ser kanskje ut som `node.moneroworld.com` eller så ser den ut som en hvilken som helst IP-adresse.
In `Port` you should fill the port of the remote node. If a remote node is listed as `node.moneroworld.com:18089`, the address is `node.moneroworld.com` and the port is `18089`. The default port is `18081`, but it can vary depending on the node you are connecting to. Under `Port` bør du fylle inn porten til den eksterne noden. Hvis en ekstern node er oppført som `node.moneroworld.com:18089`, er adressen `node.moneroworld.com` og porten er `18089`. Standardporten er `18081`, men den kan variere avhengig av noden du er koblet til.
![Wallet mode](/img/resources/user-guides/en/remote_node/wallet_mode_info.png){:width="600px"} ![Wallet mode](/img/resources/user-guides/en/remote_node/wallet_mode_info.png){:width="600px"}