English Norwegian Bokmål
How to restore a wallet from mnemonic seed on Monero CLI Trykk på `Gjenopprett lommeboken fra nøkler eller mnemoniske frø`:
[How to restore a wallet from mnemonic seed on Monero CLI](#how-to-restore-a-wallet-from-mnemonic-seed-on-monero-cli) Trykk på `Gjenopprett lommeboken fra nøkler eller mnemoniske frø`:
How to restore a wallet from mnemonic seed on Monero GUI Trykk på `Gjenopprett lommeboken fra nøkler eller mnemoniske frø`:
[How to restore a wallet from mnemonic seed on Monero GUI](#how-to-restore-a-wallet-from-mnemonic-seed-on-monero-gui) Trykk på `Gjenopprett lommeboken fra nøkler eller mnemoniske frø`:
On the main menu, click on `Restore wallet from keys or mnemonic seed`. Trykk på `Gjenopprett lommeboken fra nøkler eller mnemoniske frø`:
On the next page, give your wallet a strong password and confirm it. Since your wallet will hold your private keys and seed, it is really important to enter a strong password. På neste side kan du gi lommeboken din et sterkt passord og bekrefte det før du trykker på `Høyre`-piltasten:
What is needed to restore a wallet from mnemonic seed? Trykk på `Gjenopprett lommeboken fra nøkler eller mnemoniske frø`:
[What is needed to restore a wallet from mnemonic seed?](#what-is-needed-to-restore-a-wallet-from-mnemonic-seed) Trykk på `Gjenopprett lommeboken fra nøkler eller mnemoniske frø`: