English Norwegian Bokmål
On the next page, give your wallet a strong password and confirm it. Since your wallet will hold your private keys and seed, it is really important to enter a strong password. På neste side kan du gi lommeboken din et sterkt passord og bekrefte det før du trykker på `Høyre`-piltasten:
On the main menu, click on `Restore wallet from keys or mnemonic seed`. Trykk på `Gjenopprett lommeboken fra nøkler eller mnemoniske frø`: