English Norwegian Bokmål
- [What is needed to restore a wallet from mnemonic seed?](#what-is-needed-to-restore-a-wallet-from-mnemonic-seed) Trykk på `Gjenopprett lommeboken fra nøkler eller mnemoniske frø`:
- [How to restore a wallet from mnemonic seed on Monero GUI](#how-to-restore-a-wallet-from-mnemonic-seed-on-monero-gui) Trykk på `Gjenopprett lommeboken fra nøkler eller mnemoniske frø`:
- [How to restore a wallet from mnemonic seed on Monero CLI](#how-to-restore-a-wallet-from-mnemonic-seed-on-monero-cli) Trykk på `Gjenopprett lommeboken fra nøkler eller mnemoniske frø`:
What is needed to restore a wallet from mnemonic seed? Trykk på `Gjenopprett lommeboken fra nøkler eller mnemoniske frø`:
![restore-height](/img/resources/user-guides/en/restore_account/restore-height.png) ![restore wallet](/img/resources/user-guides/en/restore_account/restore-wallet.png)
How to restore a wallet from mnemonic seed on Monero GUI Trykk på `Gjenopprett lommeboken fra nøkler eller mnemoniske frø`:
On the main menu, click on `Restore wallet from keys or mnemonic seed`. Trykk på `Gjenopprett lommeboken fra nøkler eller mnemoniske frø`:
![main-menu-restore-wallet](/img/resources/user-guides/en/restore_account/main-menu-restore-wallet.png) ![restore wallet](/img/resources/user-guides/en/restore_account/restore-wallet.png)
![restore-from-seed](/img/resources/user-guides/en/restore_account/restore-from-seed.png) ![restore wallet](/img/resources/user-guides/en/restore_account/restore-wallet.png)
![restore-height-field](/img/resources/user-guides/en/restore_account/restore-height-field.png) ![restore wallet](/img/resources/user-guides/en/restore_account/restore-wallet.png)
![restore-height-field-date](/img/resources/user-guides/en/restore_account/restore-height-field-date.png) ![restore wallet](/img/resources/user-guides/en/restore_account/restore-wallet.png)
On the next page, give your wallet a strong password and confirm it. Since your wallet will hold your private keys and seed, it is really important to enter a strong password. På neste side kan du gi lommeboken din et sterkt passord og bekrefte det før du trykker på `Høyre`-piltasten:
How to restore a wallet from mnemonic seed on Monero CLI Trykk på `Gjenopprett lommeboken fra nøkler eller mnemoniske frø`:
- Linux: `./monero-wallet-cli --restore-deterministic-wallet` - I ledeteksten taster du inn: `monero-wallet-cli --restore-deterministic-wallet`
- Windows: `monero-wallet-cli --restore-deterministic-wallet` - I ledeteksten taster du inn: `monero-wallet-cli --restore-deterministic-wallet`