English Dutch
On the main menu, click on `Restore wallet from keys or mnemonic seed`. Klik op `Een portemonnee herstellen met uw hersteltekst of sleutels`:
On the next page, give your wallet a strong password and confirm it. Since your wallet will hold your private keys and seed, it is really important to enter a strong password. Geef je portemonnee op de volgende pagina een sterk wachtwoord en bevestig dit voordat je op de pijl naar rechts klikt: