English Polish
- [What is needed to restore a wallet from mnemonic seed?](#what-is-needed-to-restore-a-wallet-from-mnemonic-seed) Kliknij w `Odzyskaj portfel z kluczy lub mnemonicznego seeda`:
What is needed to restore a wallet from mnemonic seed? Kliknij w `Odzyskaj portfel z kluczy lub mnemonicznego seeda`:
On the next page, give your wallet a strong password and confirm it. Since your wallet will hold your private keys and seed, it is really important to enter a strong password. Na następnej stronie ustaw silne hasło i potwierdź je, zanim ponownie klikniesz w strzałkę w `prawo`:
On the main menu, click on `Restore wallet from keys or mnemonic seed`. Kliknij w `Odzyskaj portfel z kluczy lub mnemonicznego seeda`:
- [How to restore a wallet from mnemonic seed on Monero GUI](#how-to-restore-a-wallet-from-mnemonic-seed-on-monero-gui) Kliknij w `Odzyskaj portfel z kluczy lub mnemonicznego seeda`:
How to restore a wallet from mnemonic seed on Monero GUI Kliknij w `Odzyskaj portfel z kluczy lub mnemonicznego seeda`:
- [How to restore a wallet from mnemonic seed on Monero CLI](#how-to-restore-a-wallet-from-mnemonic-seed-on-monero-cli) Kliknij w `Odzyskaj portfel z kluczy lub mnemonicznego seeda`:
How to restore a wallet from mnemonic seed on Monero CLI Kliknij w `Odzyskaj portfel z kluczy lub mnemonicznego seeda`: