English Polish
On the main menu, click on `Restore wallet from keys or mnemonic seed`. Kliknij w `Odzyskaj portfel z kluczy lub mnemonicznego seeda`:
On the next page, give your wallet a strong password and confirm it. Since your wallet will hold your private keys and seed, it is really important to enter a strong password. Na następnej stronie ustaw silne hasło i potwierdź je, zanim ponownie klikniesz w strzałkę w `prawo`: