English Polish
- Linux: `./monero-wallet-cli --restore-deterministic-wallet` - W wierszu poleceń wpisz: `monero-wallet-cli --restore-deterministic-wallet`
- Windows: `monero-wallet-cli --restore-deterministic-wallet` - W wierszu poleceń wpisz: `monero-wallet-cli --restore-deterministic-wallet`
![restore-height](/img/resources/user-guides/en/restore_account/restore-height.png) ![restore wallet](/img/resources/user-guides/en/restore_account/restore-wallet.png)
![main-menu-restore-wallet](/img/resources/user-guides/en/restore_account/main-menu-restore-wallet.png) ![restore wallet](/img/resources/user-guides/en/restore_account/restore-wallet.png)
![restore-from-seed](/img/resources/user-guides/en/restore_account/restore-from-seed.png) ![restore wallet](/img/resources/user-guides/en/restore_account/restore-wallet.png)
![restore-height-field](/img/resources/user-guides/en/restore_account/restore-height-field.png) ![restore wallet](/img/resources/user-guides/en/restore_account/restore-wallet.png)
![restore-height-field-date](/img/resources/user-guides/en/restore_account/restore-height-field-date.png) ![restore wallet](/img/resources/user-guides/en/restore_account/restore-wallet.png)
On the next page, give your wallet a strong password and confirm it. Since your wallet will hold your private keys and seed, it is really important to enter a strong password. Na następnej stronie ustaw silne hasło i potwierdź je, zanim ponownie klikniesz w strzałkę w `prawo`:
- [What is needed to restore a wallet from mnemonic seed?](#what-is-needed-to-restore-a-wallet-from-mnemonic-seed) Kliknij w `Odzyskaj portfel z kluczy lub mnemonicznego seeda`:
- [How to restore a wallet from mnemonic seed on Monero GUI](#how-to-restore-a-wallet-from-mnemonic-seed-on-monero-gui) Kliknij w `Odzyskaj portfel z kluczy lub mnemonicznego seeda`:
- [How to restore a wallet from mnemonic seed on Monero CLI](#how-to-restore-a-wallet-from-mnemonic-seed-on-monero-cli) Kliknij w `Odzyskaj portfel z kluczy lub mnemonicznego seeda`:
What is needed to restore a wallet from mnemonic seed? Kliknij w `Odzyskaj portfel z kluczy lub mnemonicznego seeda`:
How to restore a wallet from mnemonic seed on Monero GUI Kliknij w `Odzyskaj portfel z kluczy lub mnemonicznego seeda`:
On the main menu, click on `Restore wallet from keys or mnemonic seed`. Kliknij w `Odzyskaj portfel z kluczy lub mnemonicznego seeda`:
How to restore a wallet from mnemonic seed on Monero CLI Kliknij w `Odzyskaj portfel z kluczy lub mnemonicznego seeda`:
Table of contents
- [When should I restore a wallet?](#when-should-i-restore-a-wallet)
- [What is the wallet restore height?](#what-is-the-wallet-restore-height)
- [My restored wallet is showing a wrong balance](#my-restored-wallet-is-showing-a-wrong-balance)
When should I restore a wallet?