English Dutch
Specify your daemon settings and click the `Right` arrow: Geef de instellingen voor je node op en klik op de pijl naar rechts:
On the next page, give your wallet a strong password and confirm it before clicking the `Right` arrow: Geef je portemonnee op de volgende pagina een sterk wachtwoord en bevestig dit voordat je op de pijl naar rechts klikt: