The translation is temporarily closed for contributions due to maintenance, please come back later.
English Dutch
{% include disclaimer.html translated="no" translationOutdated="no" %} {% include disclaimer.html translated="yes" translationOutdated="no" %}
It is very easy to solo mine with the official GUI. If you have not done so already, go to the <a href="{{site.baseurl}}/downloads/">Monero downloads page</a> and download the official GUI for your operating system. Then, run the setup and be patient as Monero synchronizes with the network. You should see that it displays "Connected" in the lower left corner. Het is heel makkelijk om solo te minen met de officiële grafische interface (GUI). Als je het nog niet gedaan hebt, ga dan naar de pagina <a href="{{site.baseurl}}/downloads/">Monero-downloads</a> en download de officiële GUI voor je besturingssysteem. Voer de installatie uit en wacht terwijl Monero wordt gesynchroniseerd met het netwerk. Als het goed is, staat er "Verbonden" in de linkerbenedenhoek.
<img src="/img/resources/user-guides/en/solo_mine_GUI/01.PNG" style="width: 600px;"/> <img src="/img/resources/user-guides/en/solo_mine_GUI/01.PNG" style="width: 600px;"/>
Click on the "Advanced" tab. You should see that several other options appear. Now click on the "Mining" sub-tab. Klik op het tabblad "Geavanceerd". Dan verschijnen er verschillende opties. Klik hier op het subtabblad "Minen".
<img src="/img/resources/user-guides/en/solo_mine_GUI/02.PNG" style="width: 600px;"/> <img src="/img/resources/user-guides/en/solo_mine_GUI/02.PNG" style="width: 600px;"/>
You should now have an option to start mining. You can optionally change the number of threads to mine with. For optimal efficiency, you should mine with your CPU's cache divided by 2. You will need to look up your CPU's specs on the manufacturer's website. If you are unsure, leave the number of threads at 1. Click the "Start mining" button. Daar vind je een optie om te beginnen met minen. Eventueel kun je aanpassen met hoeveel threads je minet. De meest effectieve instelling is de cache van je CPU gedeeld door 2. Hiervoor moet je de specificaties van je CPU opzoeken op de website van de fabrikant. Laat het aantal threads op 1 staan als je het niet zeker weet. Klik op de knop "Start het minen".
<img src="/img/resources/user-guides/en/solo_mine_GUI/03.PNG" style="width: 600px;"/> <img src="/img/resources/user-guides/en/solo_mine_GUI/03.PNG" style="width: 600px;"/>
You are now mining with the network, as you can see on the bottom of the image. In this example, the computer is contributing 23 H/s to the Monero network. Mining helps keep the network secure, and you may get lucky and receive a reward for protecting the network. Je bent nu aan het minen voor het netwerk, zoals je onderaan de afbeelding kunt zien. In dit voorbeeld draagt je computer 23 H/s (hashes per seconde) bij aan het Monero-netwerk. Minen helpt het netwerk te beveiligen, en misschien heb je zoveel geluk dat je een beloning voor het beschermen van het netwerk krijgt.
To stop mining, simply click the "Stop mining" button. Als je wilt stoppen met minen, klik je gewoon op de knop "Stop het minen".