English Polish
{% include disclaimer.html translated="no" translationOutdated="no" %} {% include disclaimer.html translated="yes" translationOutdated="no" %}
It is very easy to solo mine with the official GUI. If you have not done so already, go to the <a href="{{site.baseurl}}/downloads/">Monero downloads page</a> and download the official GUI for your operating system. Then, run the setup and be patient as Monero synchronizes with the network. You should see that it displays "Connected" in the lower left corner. Wydobywanie samemu za poomocą oficjalnego Interfejsu Graficznego Użytkownika jest bardzo proste. Jeśli jeszcze go nie ściągnąłeś, wejdź na <a href="{{site.baseurl}}/downloads/">stronę z materiałami do ściągnięcia</a> i wybierz wersję Graficznego Interfejsu Użytkownika dla twojego systemu operacyjnego. Następnie uruchom ustawienia i uzbrój się w cierpliwość podczas synchronizacji Monero z siecią. Powinienieś zobaczyć "Connected" w lewym dolnym rogu.
<img src="/img/resources/user-guides/en/solo_mine_GUI/01.PNG" style="width: 600px;"/> <img src="/img/resources/user-guides/en/solo_mine_GUI/01.PNG" style="width: 600px;"/>
Click on the "Advanced" tab. You should see that several other options appear. Now click on the "Mining" sub-tab. Kliknij na zakładkę "Advanced". Powinienieś zobaczyć, że pojawiło się wiele nowych opcji. Kliknij na podzakładkę "Mining".
<img src="/img/resources/user-guides/en/solo_mine_GUI/02.PNG" style="width: 600px;"/> <img src="/img/resources/user-guides/en/solo_mine_GUI/02.PNG" style="width: 600px;"/>
You should now have an option to start mining. You can optionally change the number of threads to mine with. For optimal efficiency, you should mine with your CPU's cache divided by 2. You will need to look up your CPU's specs on the manufacturer's website. If you are unsure, leave the number of threads at 1. Click the "Start mining" button. Teraz powinieneś zobaczyć opcję rozpoczęcia wydobycia. Możesz zmienić liczbę pasem do wydobywania. Dla optymalnej wydajności powinieneś wydobywać z cache twojego procesora podzielonym na 2. Sprawdź specyfikacje twojego procesora na stronie producenta. Jeśli nie masz pewności, zostaw liczbę pasem jako 1. Kliknij na "Start mining".
<img src="/img/resources/user-guides/en/solo_mine_GUI/03.PNG" style="width: 600px;"/> <img src="/img/resources/user-guides/en/solo_mine_GUI/03.PNG" style="width: 600px;"/>
You are now mining with the network, as you can see on the bottom of the image. In this example, the computer is contributing 23 H/s to the Monero network. Mining helps keep the network secure, and you may get lucky and receive a reward for protecting the network. Zacząłeś wydobywanie w sieci, jak widzisz na dole obrazka. W tym przypadku twój komputer dokłada 23 H/s do sieci Monero. Wydobywanie pomaga utrzymać sieć bezpieczną i przy odrobinie szczęścia możesz otrzymać wynagrodzenie za ochronę sieci.
To stop mining, simply click the "Stop mining" button. Aby przerwać wydobycie, po prostu kliknij na "Stop mining".