English Norwegian Bokmål
To protect the integrity of the binaries the Monero team provides a cryptographically signed list of all the [SHA256](https://en.wikipedia.org/wiki/SHA-2) hashes. If your downloaded binary has been tampered with it will be produce a [different hash](https://en.wikipedia.org/wiki/File_verification) than the one in the file. For å beskytte integriteten til binærfilene, gir Monero-teamet en kryptografisk signert liste over alle [SHA256](https://en.wikipedia.org/wiki/SHA-2)-hashene. Hvis din nedlastede binærfil har blitt tuklet med, produserer den en [forskjellig hash](https://en.wikipedia.org/wiki/File_verification) enn den i filen.