English Dutch
- [Install GnuPG](#installing-gnupg)
- [Verify & Import Signing Key](#verify-and-import-signing-key)
- [Download & Verify Hash File](#download-and-verify-hash-file)
- [Download & Verify Binary](#download-and-verify-binary)
Installing GnuPG ## 1. GnuPG installeren
Get Signing Key ### 2.1. Ondertekeningssleutel ophalen
Verify Signing Key ### 2.2. Ondertekeningssleutel verifiëren
Import Signing Key ### 2.3. Ondertekeningssleutel importeren
Verify and Import Signing Key ## 2. Ondertekeningssleutel verifiëren en importeren
Get Hash File ### 3.1. Hashbestand ophalen
Verify Hash File ### 3.2. Hashbestand verifiëren
Download and Verify Hash File ## 3. Hashbestand downloaden en verifiëren
Get Monero binary ### 4.1. Monero-binary ophalen
Binary Verification on Linux or Mac ### 4.2. Binary verifiëren op Linux of Mac
Binary Verification on Windows ### 4.3. Binary verifiëren op Windows
Download and Verify Binary ## 4. Binary downloaden en verifiëren
8d61f992a7e2dbc3d753470b4928b5bb9134ea14cf6f2973ba11d1600c0ce9ad
monero-linux-x64-v0.15.0.1.tar.bz2
``` 8d61f992a7e2dbc3d753470b4928b5bb9134ea14cf6f2973ba11d1600c0ce9ad monero-linux-x64-v0.15.0.1.tar.bz2 ```
If your hash **DOES** match, then you are finished with the guide! You can extract the files and install. Als de hash **WEL** overeenkomt, ben je klaar met deze handleiding! Dan kun je de bestanden uitpakken en installeren.
If the fingerprint **DOES** match, then you may proceed. Als de vingerafdruk **WEL** overeenkomt, kun je verder gaan.
If this is the first time you have imported the key, the output will look like this: Als dit de eerste keer is dat je de sleutel hebt geïmporteerd, ziet de uitvoer er als volgt uit: