English Dutch
Verification of the Monero binary files should be done prior to extracting, installing, or using the Monero software. This is the only way to ensure that you are using the official Monero software. If you receive a fake Monero binary (eg. phishing, MITM, etc.), following this guide will protect you from being tricked into using it. Voordat je de Monero-software uitpakt, installeert en gebruikt, moet je de binaire bestanden van Monero verifiëren. Dit is de enige manier om er zeker van te zijn dat je de officiële Monero-software gebruikt. Als je een onecht Monero-binary ontvangt (bijvoorbeeld via phishing of een *man-in-the-middle attack*), voorkomt deze methode dat je er gebruik van maakt.