English Norwegian Bokmål
{% include disclaimer.html translated="no" translationOutdated="no" %} {% include disclaimer.html translated="yes" translationOutdated="no" %}
Verification of the Monero binary files should be done prior to extracting, installing, or using the Monero software. This is the only way to ensure that you are using the official Monero binary. If you receive a fake binary (eg. phishing, MITM, etc.), following this guide will protect you from being tricked into using it. Verifisering av Monero-binærfilene bør gjøres i forkant av utpakking av filer, installering eller bruk av Monero-programvaren. Dette er den eneste måten å sikre at du bruker den offisielle Monero-binærfilen. Hvis du mottar en falsk binærfil (f.eks. ved phishing, MITM osv.), vil denne guiden beskytte deg fra å bli lurt til å bruke den.
To protect the integrity of the binaries the Monero team provides a cryptographically signed list of all the [SHA256](https://en.wikipedia.org/wiki/SHA-2) hashes. If your downloaded binary has been tampered with it will be produce a [different hash](https://en.wikipedia.org/wiki/File_verification) than the one in the file. For å beskytte integriteten til binærene, gir Monero-teamet en kryptografisk signert liste over alle [SHA256](https://en.wikipedia.org/wiki/SHA-2)-hashene. Hvis dine nedlastede binærfiler har blitt tuklet med, vil den produsere en [forskjellig hash](https://en.wikipedia.org/wiki/File_verification) fra den i filen.
This is a beginners guide for the Windows operating system and will make use of GUIs almost exclusively. It will walk you through the process of installing the required software, importing the signing key, downloading the necessary files, and finally verifying that your binary is authentic. Dette er en nybegynnerguide for Windows-operativsystemene og gjør nesten utelukkende bruk av GUI-er. Den leder deg gjennom prosessen av å installere den nødvendige programvaren, importere signeringsnøkkelen, nedlasting av de nødvendige filene og avslutningsvis å verifisere at binærfilene dine er autentiske.
## Table of Contents ## Innholdsfortegnelse
### [1. Gpg4win Installer](#1-using-gpg4win-installer)
- [1.1. Getting Gpg4win Installer](#11-getting-gpg4win-installer)
+ [1.1.1. Download Gpg4win](#111-download-gpg4win)
+ [1.1.2. Launch Gpg4win](#112-launch-gpg4win)
- [1.2. Use Gpg4win Installer](#12-use-gpg4win-installer)
### [2. Import Signing Key](#2-monero-signing-key)
- [2.1. Download Signing Key](#21-download-signing-key)
- [2.2. Initialize Kleopatra](#22-initialize-kleopatra)
+ [2.2.1. Import Signing Key](#221-import-signing-key)
+ [2.2.2. Create Key Pair](#222-create-key-pair)
- [2.3. Verify Signing Key](#23-verify-signing-key)
### [3. Verify Hash File](#3-hash-file-verification)
- [3.1. Download Hash File](#31-download-hash-file)
- [3.2. Verify Hash File](#32-verify-hash-file)
### [4. Verify Binary File](#4-binary-file-verification)
- [4.1. Download Binary](#41-download-binary)
- [4.2. Verify Binary](#42-verify-binary)
### [1. Bruk av Gpg4win-installatøren](#1-using-gpg4win-installer)
- [1.1. Hvordan få tak i Gpg4win-installatøren](#11-getting-gpg4win-installer)
+ [1.1.1. Nedlasting av Gpg4win](#111-download-gpg4win)
+ [1.1.2. Oppstart av Gpg4win](#112-launch-gpg4win)
- [1.2. Bruk av Gpg4win-installatøren](#12-use-gpg4win-installer)
### [2. Import av signeringsnøkkel](#2-monero-signing-key)
- [2.1. Nedlasting av signeringsnøkkel](#21-download-signing-key)
- [2.2. Initialisering av Kleopatra](#22-initialize-kleopatra)
+ [2.2.1. Import av signeringsnøkkel](#221-import-signing-key)
+ [2.2.2. Oppretting av nøkkelpar](#222-create-key-pair)
- [2.3. Verifisering av signeringsnøkkel](#23-verify-signing-key)
### [3. Verifisering av hash-fil](#3-hash-file-verification)
- [3.1. Nedlasting av hash-fil](#31-download-hash-file)
- [3.2. Verifisering av hash-fil](#32-verify-hash-file)
### [4. Verifisering av binærfil](#4-binary-file-verification)
- [4.1. Nedlasting av binærfiler](#41-download-binary)
- [4.2. Verifisering av binærfiler](#42-verify-binary)
## 1. Using Gpg4win Installer ## 1. Bruk av Gpg4win-installatøren
This section will cover installing the cryptography software. Windows does not come with the tools required to verify your binary. To install these tools you can use the Gpg4win installer. Denne seksjonen tar for seg installasjon av den kryptografiske programvaren. Windows kommer ikke med de nødvendige verktøyene for å verifisere binærene dine. Du kan bruke Gpg4win-installatøren for å installere disse verktøyene.
### 1.1. Getting Gpg4win Installer ### 1.1. Hvordan få tak i Gpg4win-installatøren
#### 1.1.1. Download Gpg4win #### 1.1.1. Nedlasting av Gpg4win
In a web browser, go to [gpg4win.org](https://gpg4win.org) and download the installer by clicking the green button. Gå til [gpg4win.org](https://gpg4win.org) i nettleseren og last ned installatøren ved å trykke på den grønne knappen.
![gpg4win download button](/img/resources/user-guides/en/verify_binary_windows_beginner/verify-win_gpg4win-site-downloadbutton.png) ![gpg4win download button](/img/resources/user-guides/en/verify_binary_windows_beginner/verify-win_gpg4win-site-downloadbutton.png)
You will be taken to a donation page. If you do not wish to donate select `$0`, then you will be able to click `Download`. Du vil tas til en donasjonsside. Hvis du ikke ønsker å donere, velger du `$0`, og deretter vil du kunne trykke på `Download` (Last ned).
![gpg4win site donation](/img/resources/user-guides/en/verify_binary_windows_beginner/verify-win_gpg4win-site-donation.png) ![gpg4win donation site](/img/resources/user-guides/en/verify_binary_windows_beginner/verify-win_gpg4win-site-donation.png)
Click `Save File`. Trykk på `Lagre filen`.
![gpg4win site save file](/img/resources/user-guides/en/verify_binary_windows_beginner/verify-win_gpg4win-site-savefile.png) ![gpg4win site save file](/img/resources/user-guides/en/verify_binary_windows_beginner/verify-win_gpg4win-site-savefile.png)
Choose a download location, click `Save`. Velg et sted å laste ned filen til og trykk på `Lagre`.
![gpg4win site download location](/img/resources/user-guides/en/verify_binary_windows_beginner/verify-win_gpg4win-site-savefile-location.png) ![gpg4win site download site](/img/resources/user-guides/en/verify_binary_windows_beginner/verify-win_gpg4win-site-savefile-location.png)
#### 1.1.2. Launch Gpg4win #### 1.1.2. Oppstart av Gpg4win
When the download is finished, open the containing folder. Når nedlastingen er ferdig, kan du åpne mappen som filen ligger i.