English Norwegian Bokmål
Double click the downloaded gpg4win executable to launch. Dobbeltklikk på den nedlastede, eksekverbare gpg4win-filen for å starte den.
![gpg4win launch](/img/resources/user-guides/en/verify_binary_windows_beginner/verify-win_gpg4win-launch.png) ![gpg4win launch](/img/resources/user-guides/en/verify_binary_windows_beginner/verify-win_gpg4win-launch.png)
### 1.2. Use Gpg4win Installer ### 1.2. Bruk av Gpg4win-installatøren
You will be presented with a security verification screen, click `Run`. Du vil bli fremlagt en sikkerhetsverifiseringsskjerm. Trykk på `Kjør`.
![gpg4win installer security](/img/resources/user-guides/en/verify_binary_windows_beginner/verify-win_gpg4win-install-security.png) ![gpg4win install security](/img/resources/user-guides/en/verify_binary_windows_beginner/verify-win_gpg4win-install-security.png)
Select your language, click `OK`. Velg språket ditt og trykk på `OK`.
![gpg4win installer language](/img/resources/user-guides/en/verify_binary_windows_beginner/verify-win_gpg4win-install-language.png) ![gpg4win install language](/img/resources/user-guides/en/verify_binary_windows_beginner/verify-win_gpg4win-install-language.png)
A welcome screen will appear, click `Next`. En velkomstskjerm vil dukke opp. Trykk på `Neste`.
![gpg4win installer welcome](/img/resources/user-guides/en/verify_binary_windows_beginner/verify-win_gpg4win-install-welcome.png) ![gpg4win install welcome](/img/resources/user-guides/en/verify_binary_windows_beginner/verify-win_gpg4win-install-welcome.png)
Now you will see the component selection screen, you must at least leave `Kleopatra` checked for this guide. Make your selections, click `Next`. Nå vil du se skjermen med komponentutvalg. Du må minst huke av `Kleopatra` for denne guiden. Angi valgene dine og trykk på `Neste`.
![gpg4win installer components](/img/resources/user-guides/en/verify_binary_windows_beginner/verify-win_gpg4win-components.png) ![gpg4win install components](/img/resources/user-guides/en/verify_binary_windows_beginner/verify-win_gpg4win-components.png)
It is best to leave the default installation location unless you know what you are doing. Make your selections, click `Install`. Det er best å la det standard installasjonsstedet være som det er, med mindre du vet hva du gjør. Angi valgene dine og trykk deretter på `Installer`.
![gpg4win installer location](/img/resources/user-guides/en/verify_binary_windows_beginner/verify-win_gpg4win-install.png) ![gpg4win install location](/img/resources/user-guides/en/verify_binary_windows_beginner/verify-win_gpg4win-install.png)
Installation has completed, click `Next`. Installasjonen er fullført. Trykk på `Neste`.
![gpg4win installer complete](/img/resources/user-guides/en/verify_binary_windows_beginner/verify-win_gpg4win-install-complete.png) ![gpg4win install completed](/img/resources/user-guides/en/verify_binary_windows_beginner/verify-win_gpg4win-install-complete.png)
Click `Finish`. Trykk på `Ferdig`.
![gpg4win installer finish](/img/resources/user-guides/en/verify_binary_windows_beginner/verify-win_gpg4win-install-finish.png) ![gpg4win install completed](/img/resources/user-guides/en/verify_binary_windows_beginner/verify-win_gpg4win-install-finish.png)
## 2. Monero Signing Key ## 2. Monero-signeringsnøkkel
This section will cover downloading the Monero signing key, verifying that the key is correct, and then importing the key to your keyring. The hash file that will be used to verify your binary is cryptographically signed with the Monero signing key. In order to check the validity of this file you must have the public version of the signing key. Denne seksjonen tar for seg nedlasting av Monero-signeringsnøkkelen, verifisering av at nøkkelen er riktig, og deretter import av nøkkelen til nøkkelringen din. Hash-filen som brukes til å verifisere binærfilene dine er kryptografisk signert med Monero-signeringsnøkkelen. For å kontrollere gyldigheten av denne filen, trenger du den offentlige versjonen av signeringsnøkkelen.
### 2.1. Download Signing Key ### 2.1. Nedlasting av signeringsnøkkel