English Norwegian Bokmål
Example if using `ufw`: `sudo ufw allow 18080` Example if using `iptables`: `sudo iptables -A INPUT -p tcp --dport 18080 -j ACCEPT` Eksempel hvis du bruker `ufw`: `sudo ufw allow 18080` Eksempel hvis du bruker `iptables`: `sudo iptables -A INPUT -p tcp --dport 18080 -j ACCEPT`
This guide assumes you have already set up your VPS account and are using SSH to tunnel into the server console. Denne guiden antar at du allerede har satt opp VPS-konto og at du bruker SSH-en til å tunnelere til serverkonsollen.
cd monero
./monerod
cd monero
./monerod