English Norwegian Bokmål
tail -f ~/.bitmonero/bitmonero.log
tail -f ~/.bitmonero/bitmonero.log
This guide assumes you have already set up your VPS account and are using SSH to tunnel into the server console. Denne guiden antar at du allerede har satt opp VPS-konto og at du bruker SSH-en til å tunnelere til serverkonsollen.
wget https://downloads.getmonero.org/linux64
wget https://downloads.getmonero.org/linux64