Key English Norwegian Bokmål
home->heading2 Private, decentralized cryptocurrency that keeps your finances confidential and secure. En privat, digital valuta
hangouts->resources_para In an effort to support organic workgroups, Monero has several resources that the community can use to meet and plan projects, I et forsøk på å støtte organiske arbeidsgrupper, har Monero flere ressurser som samfunnet kan bruke for å møtes og planlegge prosjekter. Mattermost har til og med mellomstasjoner til de mest populære Monero-relaterte IRC-kanalene.
hangouts->irc_channels->monero-site Where the development of this website is coordinated. Hvor utviklingen av denne nettsiden samordnes
faq->intro Find answers to recurring questions and concerns about Monero. Liste over typiske spørsmål med tilhørende svar og ressurser