Key English Norwegian Bokmål
sponsorships->symas Symas sponsors its CTO Howard Chu (hyc) for his work on the Monero codebase. Symas sponser sin teknikkansvarlige, Howard Chu (hyc) for hans arbeid på Monero-kodebasen.
sponsorships->forknetworking Fork Networking provides a server which is used for development. Fork Networking tilbyr en server som brukes til utvikling.
faq->qimporting Can I manually import the blockchain? Kan jeg importere blokkjeden manuelt?
faq->aimporting Yes, you can, but you probably shouldn't. Importing an external @blockchain is very resource intensive and forces you to trust the entity providing you with the blockchain. It's usually faster to download it the normal way: running a node and letting it synchronize with the other @nodes in the network. If you really need to import an external blockchain, you can download one in the 'Downloads' page of this website. Follow the guide below if you are using Windows. If you are a linux user, you can use the tool "monero-blockchain-import", which is included in the archive when you download the GUI or CLI wallets. Start syncing the imported blockchain with this command: "monero-blockchain-import --input-file blockchain.raw".
Ja, det kan du, men du bør antagelig la være. Å importere en ekstern blokkjede er veldig ressurskrevende, og medfører at du må stole på opphavet som gir deg den. Det er vanligvis raskere å laste den ned på en normal måte: Kjør en node og la den synkroniseres med de andre nodene i nettverket. Hvis du virkelig trenger å importere en ekstern blokkjede, kan du laste en ned i <a href="{{ site.baseurl }}/downloads/#blockchain">«Nedlastinger»-delen</a> på denne nettsiden. Følg veiledningen nedenfor hvis du bruker Windows. Hvis du er Linux-bruker, kan du bruke verktøyet «monero-blockchain-import», som er å finne i arkivet når du laster ned GUI- eller CLI-lommebøkene. Start synkroniseringen av den importerte blokkjeden med denne kommandoen: «monero-blockchain-import --input-file blockchain.raw».
accessibility->guiscreen A screenshot of the Monero GUI wallet. It shows the wallet's balance and a navigation menu on the left, and a form for sending XMR on the right. Skjermbilde av Moneros GUI-lommebok. Den viser lommebokens saldo, en navigasjonsmeny på venstre side og et skjema for innsending av XMR til høyre.
accessibility->cliscreen CLI wallet screenshot Skjermbilde av CLI-lommeboken