Key English Norwegian Bokmål
developer-guides->daemonrpc Daemon RPC Daemon RPC
roadmap->zeromq 0MQ/ZeroMQ 0MQ/ZeroMQ
research-lab->mrl5_abstract This article introduces a method of hiding transaction amounts in the strongly decentralized anonymous cryptocurrency Monero. Similar to Bitcoin, Monero is a cryptocurrency which is distributed through a proof of work “mining” process. The original Monero protocol was based on CryptoNote, which uses ring signatures and one-time keys to hide the destination and origin of transactions. Recently the technique of using a commitment scheme to hide the amount of a transaction has been discussed and implemented by Bitcoin Core Developer Gregory Maxwell. In this article, a new type of ring signature, A Multi-layered Linkable Spontaneous Anonymous Group signature is described which allows for hidden amounts, origins and destinations of transactions with reasonable efficiency and verifiable, trustless coin generation. Some extensions of the protocol are provided, such as Aggregate Schnorr Range Proofs, and Ring Multisignature. The author would like to note that early drafts of this were publicized in the Monero Community and on the bitcoin research irc channel. Blockchain hashed drafts are available in [14] showing that this work was started in Summer 2015, and completed in early October 2015. An eprint is also available at http://eprint.iacr.org/2015/1098. Denne artikkelen introduserer en metode som går ut på å skjule transaksjonsbeløpene i den sterkt desentraliserte, anonyme kryptovalutaen Monero. Monero likner på Bitcoin og er en kryptovaluta som er distribuert gjennom en «proof of work»-utvinningsprosess. Den opprinnelige Monero-protokollen var basert på CryptoNote som bruker ringsignaturer og éngangsnøkler for å skjule destinasjonens og transaksjonenes opphav. Teknikken som går ut på å ta i bruk en forpliktelsesordning for å skjule beløpet på en transaksjon, har nylig blitt diskutert og implementert av Bitcoin Core-utvikler Gregory Maxwell. I denne artikkelen er beskrevet en ny type med ringsignaturer, en «Multi-layered Linkable Spontaneous Anonymous Group»-signatur, som tillater skjulte beløp, og opphav og destinasjoner til transaksjoner med rimelig effektivitet og verifiserbar generering av mynter der man ikke er avhengig av tillit. Noen utvidelser av protokollen er sørget for, som f.eks. et «Aggregate Schnorr Range»-bevis og ring-multisignaturer. Forfatteren ønsker å merke at tidligere utkast for dette ble publisert i Monero-samfunnet og på «bitcoin research»-IRC-kanalen. Blokkjede-hashede utkast er tilgjengelig i [14] der det vises at dette arbeidet ble påbegynt sommeren 2015 og fullført tidlig oktober 2015. En e-printversjon er også tilgjengelig på http://eprint.iacr.org/2015/1098.
research-lab->cryptonote Cryptonote Whitepapers Cryptonote Whitepapers
research-lab->cryptonote-whitepaper Cryptonote Whitepaper Cryptonote Whitepaper
specs->privacytech_ringct @RingCT @RingCT
specs->privacytech_dandelion Dandelion++ Dandelion++
moneropedia->entries->bulletproofs Bulletproofs Bulletproofs
moneropedia->entries->daemon Daemon Daemon
moneropedia->entries->randomx RandomX RandomX