Key English Norwegian Bokmål
titles->merchants Merchants & Exchanges Forhandlere og tjenester
titles->researchlab Monero Research Lab (MRL) Monero Forskningslab
navigation->merchants Merchants & Exchanges Forhandlere
home->heading2 Private, decentralized cryptocurrency that keeps your finances confidential and secure. En privat, digital valuta
home->joincommunity Join Community Bli med i samfunnet
home->useit_para Monero is a currency and can be exchanged for goods, services and other currencies, privately and with very low fees. Many entities will gladly accept XMR for payments; take a look at our 'Merchants' page. Monero er en valuta og kan veksles for varer og tjenester på en privat måte og med veldig lave gebyrer. Mange entiteter tar med glede imot XMR for betalinger. Ta en titt på vår liste over forhandlere som tar imot Monero.
home->moneropedia_para Would you like to look up the meanings of the terms and concepts used in Monero? Here you will find an alphabetical guide to terms and their meanings. Ønsker du å søke opp betydningene av vilkårene og konseptene som brukes i Monero? Her finner du en alfabetisk guide til vilkår og deres betydninger fra både Monero- og Kovri-prosjektene.
home->contributecommunity_para Monero is not simply a currency, it's a decentralized community and exists only thanks to the hundreds of volunteers that dedicate their time to the project. Join us! Monero er ikke bare en valuta, det er et desentralisert samfunn og finnes kun takket være de flere hundre bidragsyterne som vier tiden sin til prosjektet. Bli med!
hangouts->resources_para In an effort to support organic workgroups, Monero has several resources that the community can use to meet and plan projects, I et forsøk på å støtte organiske arbeidsgrupper, har Monero flere ressurser som samfunnet kan bruke for å møtes og planlegge prosjekter. Mattermost har til og med mellomstasjoner til de mest populære Monero-relaterte IRC-kanalene.
hangouts->irc_channels->monero-site Where the development of this website is coordinated. Hvor utviklingen av denne nettsiden samordnes
team->core Core Team Kjerne
team->community Community Workgroup Samfunn
downloads->gui Monero GUI Wallet GUI-lommebok
downloads->cli Monero CLI Wallet CLI-lommebok
downloads->gui_intro An open-source graphical user interface (GUI) wallet developed by the Monero community, completely free to use, suitable for both beginners and advanced users. GUI-lommeboken gir et fint brukergrensesnitt som er tilpasset alle slags brukere, men det anbefales spesielt til personer med lite teknisk kunnskap som raskt vil sende og motta XMR.
downloads->mobilelight1 The wallets listed below are mobile or light wallets that are deemed safe by respected members of the community. If you want to use a wallet that is not listed on this page, it is strongly recommended that you consult the community to find out if the wallet is safe and what are the risks in using it. Go to our Følgende er mobil- eller light-lommebøker som anses som trygge av respekterende medlemmer av samfunnet. Hvis det finnes en lommebok som ikke står oppført her, kan du be samfunnet om å ta en titt på den. Gå til
press-kit->intro2 Note that the white background options have a white background under the Monero symbol only, not as a background to the whole image. Merk at de hvite bakgrunnsvalgene KUN har en hvit bakgrunn under Monero-symbolet, ikke som bakgrunn i hele bildet.
press-kit->noback Transparent M Ingen bakgrunn
press-kit->whiteback White M (Suggested) Hvit bakgrunn
press-kit->quickfactsp A quick and easy to read document to know everything about Monero: history, key differentiating factors, technical fundamentals, and features in development.
Et dokument som er raskt og enkelt å lese der du får vite alt om Monero: historie, nøkkelfaktorer som skiller dem ut, tekniske fundamenter og funksjoner som er under utvikling.<br> Se <a target="_blank" href="https://www.monerooutreach.org">Monero Outreach</a>-nettsiden for mer informasjon.