Key English Dutch
global->outdatedMin This page has been updated since the translation. You can use this version, but it may be incomplete. Please use the Deze pagina is bijgewerkt nadat er een vertaling van is gemaakt. Je kunt deze versie gebruiken, maar die kan onvolledig zijn.
home->heading2 Private, decentralized cryptocurrency that keeps your finances confidential and secure. Vertrouwelijke digitale valuta
hangouts->resources_para In an effort to support organic workgroups, Monero has several resources that the community can use to meet and plan projects, Voor het ondersteunen van werkgroepen die zichzelf organiseren zijn er verschillende communicatiekanalen waarin de Monero-community contact kan houden en projecten kan plannen. Er zijn zelfs relays van Mattermost naar de populairste Monero-kanalen op IRC.
downloads->verify1 You are strongly advised to verify the hashes of the archive you downloaded. This will confirm that the files you downloaded perfectly match the files uploaded by the Monero development workgroup. Please don't underestimate this step, a corrupted archive could result in lost funds. You are strongly advised to verify the hashes of the archive you downloaded. This will confirm that the files you downloaded perfectly match the files uploaded by the Monero development workgroup. Please don't underestimate this step, a corrupted archive could result in lost funds. Always verify your downloads!
faq->a4 Monero uses three different privacy technologies: @ring-signatures, ring confidential transactions (@RingCT), and @stealth-addresses. These hide the sender, amount, and receiver in the @transaction, respectively. All transactions on the network are private by mandate; there is no way to accidentally send a transparent transaction. This feature is exclusive to Monero. You do not need to trust anyone else with your privacy. Monero gebruikt drie verschillende privacytechnieken: ring signatures (ring-handtekeningen), ring confidential transactions (RingCT, vertrouwelijke ringtransacties) en stealth addresses (verborgen adressen). Hiermee worden respectievelijk de afzender, het bedrag en de ontvanger in een transactie verborgen. Alle transacties op het netwerk zijn verplicht vertrouwelijk. Het is onmogelijk om per ongeluk een openbare transactie te versturen. Deze eigenschap is uniek voor Monero. Je hoeft niemand anders te vertrouwen om je privacy te beschermen.
specs->block_emission_tail then, tail curve: 0.6 XMR per 2-minute block, kicks in once main emission is done, translates to <1% inflation decreasing over time Daarna de blijvende uitgifte: 0,6 XMR per blok om de 2 minuten, nadat de gewone uitgifte klaar is, wat een steeds verder dalende inflatie van < 1% oplevert.