Key English Polish
global->date %Y/%m/%d %d.%m.%Y
global->monero Monero Monero
global->getting_started Getting Started Wprowadzenie
global->copyright Copyright Prawa autorskie
global->monero_project The Monero Project Projekt Monero
global->sitename getmonero.org, The Monero Project getmonero.org, Projekt Monero
global->wiki Moneropedia Moneropedia
global->tags Articles By Tag Artykuły po tagu
global->wikimeta on Moneropedia, the open encyclopedia of Monero knowledge w Moneropedii, otwartej encyklopedii wiedzy o Monero
global->tagsmeta All Monero blog articles that are tagged Wszystkie otagowane artykuły o Monero na blogu
global->titlemeta Monero, a digital currency that is secure, private, and untraceable Monero, cyfrowa waluta, która jest bezpieczna, prywatna i niewykrywalna
global->terms Terms Warunki
global->privacy Privacy Prywatność
global->untranslated This page is not yet translated. If you would like to help translate it, please see the Ta strona jeszcze nie została przetłumaczona. Jeśli chcesz pomóc w jej tłumaczeniu, przejdź do
global->outdated The content of this page is outdated and the might be not valid anymore. Contact the community if you need support. Zawartość tej strony jest nieaktualna i prawdopodobnie już nieprawidłowa. Skontaktuj się ze społecznością w razie potrzeby wsparcia.
global->outdatedMin This page has been updated since the translation. You can use this version, but it may be incomplete. Please use the Ta strona została zaktualizowana po tym, jak została przetłumaczona. Możesz korzystać z tej wersji, jednak może być ona niekompletna. Proszę użyć
global->outdatedVersion English version wersja po angielsku
global->lang_tag @lang_tag_en @lang_tag_pl
titles->index Home Start
titles->whatismonero What is Monero (XMR)? Czym jest Monero (XMR)?