Key English Polish
merchants->descrp2p The best way to exchange Monero for other currencies (or the other way round) is using P2P exchanges, because they allow traders to directly interact with each other, without the need of trusted third parties (except maybe for providing an escrow service). These exchanges are more private than their centralized counterparts and allow people to be in complete control of their coins if they are non-custodial, but they usually have less volume than 'traditional' exchanges. In the section below, we offer a list of P2P exchanges that support Monero. Najlepszym sposobem wymiany Monero na inne waluty (lub na odwrót) jest korzystanie z giełd P2P, ponieważ pozwalają one inwestorom na bezpośrednią interakcję między sobą, bez potrzeby zaufanych stron trzecich (może z wyjątkiem świadczenia usługi powierniczej). Giełdy te są bardziej prywatne niż ich scentralizowane odpowiedniki i pozwalają ludziom na pełną kontrolę nad swoimi monetami, jeśli są przeprowadzane niezależnie, ale zazwyczaj mają mniejszy wolumen niż "tradycyjne" giełdy. W poniższej sekcji przedstawiamy listę giełd P2P, które obsługują Monero.