Key English Turkish
faq->a12-3 As long as the encrypted output amounts you create is equal to the sum of the inputs that are being spent (which include an output for the recipient and a change output back to yourself and the unencrypted transaction fee), then you have a legitimate transaction and know no Monero is being created out of thin air. Pedersen commitments mean that the sums can be verified as being equal, but the Monero value of each of the sums and the Monero value of the inputs and outputs individually are undeterminable. Yarattığınız şifrelenmiş çıktı miktarları harcanan girdilerin toplamına eşit olduğu sürece (ki bu alıcı için bir çıktı, kendinize bir değişiklik çıktısı ve şifrelenmemiş işlem ücretini içerir) meşru bir işleminiz vardır ve Monero'nun yoktan yaratılmadığını bilirsiniz. Pedersen üstlenmeleri toplamların eşit olmasıyla doğrulanabilir, ancak toplamların her birinin Monero değeri ve girdi ve çıktıların ayrı ayrı Monero değeri belirlenemez.
research-lab->annotated_para The Monero Research Lab released an annotated version of the cryptonote whitepaper. This is sort of like an informal review of the claims that are made line-by-line of the whitepaper. It also explains some of the harder concepts in relatively easy to understand terms. Monero Araştırma Laboratuvarı cryptonote beyaz bülteninin açıklamalı bir sürümünü yayınladı. Bu, beyaz bültende bulunulan iddiaların satır satır enformal bir incelemesi gibidir. Ayrıca daha zor kavramların bazılarını anlaşılması görece daha kolay terimlerle açıklar.