Key English Turkish
global->outdatedMin This page has been updated since the translation. You can use this version, but it may be incomplete. Please use the Bu sayfa çeviriden sonra güncellendi. Bu sürümü kullanabilirsiniz, ancak eksik olabilir.
home->heading2 Private, decentralized cryptocurrency that keeps your finances confidential and secure. Gizli Dijital Para
hangouts->resources_para In an effort to support organic workgroups, Monero has several resources that the community can use to meet and plan projects, Organik çalışma gruplarını desteklemek adına Monero, topluluğun buluşup proje planlayabileceği birçok kaynağa sahiptir. Mattermost'un en popüler Monero ilintili IRC kanallarına röleleri bile vardır.
downloads->verify1 You are strongly advised to verify the hashes of the archive you downloaded. This will confirm that the files you downloaded perfectly match the files uploaded by the Monero development workgroup. Please don't underestimate this step, a corrupted archive could result in lost funds. You are strongly advised to verify the hashes of the archive you downloaded. This will confirm that the files you downloaded perfectly match the files uploaded by the Monero development workgroup. Please don't underestimate this step, a corrupted archive could result in lost funds. Always verify your downloads!
faq->a4 Monero uses three different privacy technologies: @ring-signatures, ring confidential transactions (@RingCT), and @stealth-addresses. These hide the sender, amount, and receiver in the @transaction, respectively. All transactions on the network are private by mandate; there is no way to accidentally send a transparent transaction. This feature is exclusive to Monero. You do not need to trust anyone else with your privacy. Monero üç farklı gizlilik teknolojisi kullanır: halka imzalar, halka gizli işlemler (RingCT) ve hayalet adresler. Bunlar sırasıyla göndericiyi, miktarı ve alıcıyı gizler. Ağdaki tüm işlemler zorunlu olarak gizlidir; kazayla saydam bir işlem göndermenin bir yolu yoktur. Bu özellik sadece Monero'da bulunur. Gizliliğiniz için başka birine güvenmeniz gerekmez.
about->history_para2 here. buradan