Key English Catalan
Monero::AddressBookImpl Invalid destination address Adreça de destinació no vàlida
Monero::AddressBookImpl Payment ID supplied: this is obsolete
Monero::PendingTransactionImpl Attempting to save transaction to file, but specified file(s) exist. Exiting to not risk overwriting. File: S'ha intentat desar la transacció al fitxer, però hi ha fitxer(s) especificats. S'està sortint per evitar una sobreescriptura. Fitxer:
Monero::PendingTransactionImpl Failed to write transaction(s) to file Ha fallat en escriure les transaccions al fitxer
Monero::PendingTransactionImpl daemon is busy. Please try again later. El nucli del programa està ocupat. Proveu més tard.
Monero::PendingTransactionImpl no connection to daemon. Please make sure daemon is running. No hi ha connexió amb el dimoni. Assegureu-vos que el dimoni s'està executant.
Monero::PendingTransactionImpl transaction %s was rejected by daemon with status: s'ha rebutjat la transacció %s pel dimoni amb l'estat:
Monero::PendingTransactionImpl . Reason: . Motiu:
Monero::PendingTransactionImpl Unknown exception: Excepció desconeguda:
Monero::PendingTransactionImpl Unhandled exception Excepció no controlada
Monero::PendingTransactionImpl Couldn't multisig sign data:
Monero::PendingTransactionImpl Couldn't sign multisig transaction:
Monero::UnsignedTransactionImpl This is a watch only wallet
Monero::UnsignedTransactionImpl Failed to sign transaction
Monero::UnsignedTransactionImpl Claimed change does not go to a paid address
Monero::UnsignedTransactionImpl Claimed change is larger than payment to the change address
Monero::UnsignedTransactionImpl Change goes to more than one address
Monero::UnsignedTransactionImpl sending %s to %s
Monero::UnsignedTransactionImpl with no destinations
Monero::UnsignedTransactionImpl %s change to %s