Key English Czech
Monero::AddressBookImpl Invalid destination address Neplatná cílová adresa
Monero::AddressBookImpl Payment ID supplied: this is obsolete
Monero::PendingTransactionImpl Attempting to save transaction to file, but specified file(s) exist. Exiting to not risk overwriting. File: Pokus o uložení transakce do souboru, ale daný soubor(y) už existuje(ý). Ukončuji aby se neriskovalo přepsání. Soubor:
Monero::PendingTransactionImpl Failed to write transaction(s) to file Nepodařilo se zapsat transakci(e) do souboru
Monero::PendingTransactionImpl daemon is busy. Please try again later. démon je zaneprázdněn. Prosím zkuste to znovu později.
Monero::PendingTransactionImpl no connection to daemon. Please make sure daemon is running. žádné připojení k démonovi. Ujistěte se, že démon je spuštěn.
Monero::PendingTransactionImpl transaction %s was rejected by daemon with status: transakce %s byla odmítnuta démonem se stavem:
Monero::PendingTransactionImpl . Reason: . Důvod:
Monero::PendingTransactionImpl Unknown exception: Neznámá výjimka:
Monero::PendingTransactionImpl Unhandled exception Neošetřená výjimka
Monero::PendingTransactionImpl Couldn't multisig sign data: Nepodařilo se podepsat data s multisig:
Monero::PendingTransactionImpl Couldn't sign multisig transaction: Nepodařilo se podepsat transakci s multisig:
Monero::UnsignedTransactionImpl This is a watch only wallet Toto je peněženka pouze na pozorování
Monero::UnsignedTransactionImpl Failed to sign transaction Transakci se nepodařilo podepsat
Monero::UnsignedTransactionImpl Claimed change does not go to a paid address Vyžadovaná změna nepřijde na placenou adresu
Monero::UnsignedTransactionImpl Claimed change is larger than payment to the change address Vyžadovaná změna je větší než platba na adresu změny
Monero::UnsignedTransactionImpl Change goes to more than one address Změna přechází na více než jednu adresu
Monero::UnsignedTransactionImpl sending %s to %s posílá se %s do %s
Monero::UnsignedTransactionImpl with no destinations bez destinace
Monero::UnsignedTransactionImpl %s change to %s %s změna na %s