Key English Czech
Monero::UnsignedTransactionImpl with no destinations bez destinace
cryptonote::simple_wallet daemon is busy. Please try again later. démon je zaneprázdněn. Prosím zkuste to znovu později.
Monero::UnsignedTransactionImpl Loaded %lu transactions, for %s, fee %s, %s, %s, with min ring size %lu. %s Načtena %lu transakce, pro %s, poplatek %s, %s, %s, s minimální velikostí prstence %lu. %s
cryptonote::simple_wallet failed to generate new wallet: nepodařilo se vygenerovat novou peněženku:
cryptonote::simple_wallet RPC error: RPC chyba:
cryptonote::simple_wallet the same transaction stejná transakce
Monero::WalletImpl transaction %s was rejected by daemon with status: transakce %s byla odmítnuta démonem se stavem:
Monero::PendingTransactionImpl no connection to daemon. Please make sure daemon is running. žádné připojení k démonovi. Ujistěte se, že démon je spuštěn.
cryptonote::simple_wallet no connection to daemon. Please make sure daemon is running. žádné připojení k démonovi. Ujistěte se, že démon je spuštěn.