Key English Czech
cryptonote::simple_wallet Change goes to more than one address Změna přechází na více než jednu adresu
sw no connection to daemon. Please make sure daemon is running. žádné připojení k démonovi. Ujistěte se, že démon je spuštěn.
cryptonote::simple_wallet no change žádná změna
cryptonote::simple_wallet Claimed change does not go to a paid address Vyžadovaná změna nepřijde na placenou adresu
cryptonote::simple_wallet Claimed change is larger than payment to the change address Vyžadovaná změna je větší než platba na adresu změny
cryptonote::simple_wallet Failed to sign transaction Transakci se nepodařilo podepsat
cryptonote::simple_wallet This is a watch only wallet Toto je peněženka pouze na pozorování
cryptonote::simple_wallet failed to parse secret view key tajný klíč pro zobrazení se nepodařilo naparsovat
cryptonote::simple_wallet %s change to %s %s změna na %s
cryptonote::simple_wallet failed to save file soubor se nepodařilo uložit
cryptonote::simple_wallet Electrum-style word list failed verification Seznam slov ve stylu Electrum se nepodařilo ověřit
tools::wallet2 Electrum-style word list failed verification Seznam slov ve stylu Electrum se nepodařilo ověřit
sw RPC error: RPC chyba:
cryptonote::simple_wallet sending %s to %s posílá se %s do %s
cryptonote::simple_wallet Failed to write transaction(s) to file Nepodařilo se zapsat transakci(e) do souboru
tools::wallet2 failed to generate new wallet: nepodařilo se vygenerovat novou peněženku:
cryptonote::simple_wallet failed to verify secret view key nepodařilo se ověřit tajný klíč zobrazení
cryptonote::simple_wallet Failed to load transaction from file Nepodařilo se načíst transakce ze souboru
sw not enough outputs for specified ring size nedostatek výstupů pro specifikovanou velikost prstence
sw found outputs to use nalezeny výstupy k použití