Key English Czech
tools::wallet2 Electrum-style word list failed verification Seznam slov ve stylu Electrum se nepodařilo ověřit
cryptonote::simple_wallet failed to save file soubor se nepodařilo uložit
cryptonote::simple_wallet %s change to %s %s změna na %s
cryptonote::simple_wallet failed to parse secret view key tajný klíč pro zobrazení se nepodařilo naparsovat
cryptonote::simple_wallet This is a watch only wallet Toto je peněženka pouze na pozorování
cryptonote::simple_wallet Failed to sign transaction Transakci se nepodařilo podepsat
cryptonote::simple_wallet Claimed change is larger than payment to the change address Vyžadovaná změna je větší než platba na adresu změny
cryptonote::simple_wallet Claimed change does not go to a paid address Vyžadovaná změna nepřijde na placenou adresu
cryptonote::simple_wallet no change žádná změna
sw no connection to daemon. Please make sure daemon is running. žádné připojení k démonovi. Ujistěte se, že démon je spuštěn.
cryptonote::simple_wallet Change goes to more than one address Změna přechází na více než jednu adresu