Key English Czech
Monero::WalletImpl Failed to parse txid Nepodařilo se vyparsovat txid
Monero::WalletImpl Failed to parse address Nepodařilo se vyparsovat adresu
Monero::WalletImpl Address must not be a subaddress Adresa nesmí být subadresou
Monero::WalletImpl Given string is not a key Daný řetězec není klíčem
Monero::WalletImpl Failed to get ring Nepodařilo se získat prsten
Monero::WalletImpl Failed to get rings Nepodařilo se získat prsteny
Monero::WalletImpl Failed to set ring Nepodařilo se nastavit prsten
Wallet Failed to parse address Nepodařilo se vyparsovat adresu
Wallet Failed to parse key Nepodařilo se vyparsovat klíč
Wallet failed to verify key Nepodařilo se ověřit klíč
Wallet key does not match address klíč neodpovídá adrese
command_line yes ano
command_line no ne
cryptonote::rpc_args Specify IP to bind RPC server Specifikuj IP ke spojení RPC serveru
cryptonote::rpc_args Allow IPv6 for RPC Povol IPv6 pro RPC
cryptonote::simple_wallet
Originating block heights:

Počáteční výšky bloků:
cryptonote::simple_wallet
|

|
cryptonote::simple_wallet |
|
cryptonote::simple_wallet the same transaction stejná transakce
cryptonote::simple_wallet Ring size must not be 0 Velikost prstence nemůže být 0