Key English Czech
cryptonote::simple_wallet ring size %u is too small, minimum is %u velikost prstence %u je příliš malá, minimum je %u
cryptonote::simple_wallet ring size %u is too large, maximum is %u velikost prstence %u je příliš veliká, maximum je %u
cryptonote::simple_wallet wrong number of arguments špatný počet argumentů
cryptonote::simple_wallet payment id failed to encode id platby se nepodařilo nakódovat
cryptonote::simple_wallet failed to parse short payment ID from URI nepodařilo se naparsovat krátké ID platby z URI
cryptonote::simple_wallet Invalid last argument: Neplatný poslední argument: