Key English Czech
command_line yes ano
cryptonote::simple_wallet wrong number of arguments špatný počet argumentů
Monero::UnsignedTransactionImpl with no destinations bez destinace
Monero::WalletImpl Wallet is view only Peněženka je pouze k zobrazení
Monero::WalletImpl view key does not match address view key se neshoduje s adresou
Monero::WalletImpl unknown transfer error: neznámá chyba přenosu:
Monero::PendingTransactionImpl Unknown exception: Neznámá výjimka:
Monero::WalletImpl unknown error neznámá chyba
Monero::PendingTransactionImpl Unhandled exception Neošetřená výjimka
Monero::WalletImpl unexpected error: neočekávaná chyba:
Monero::PendingTransactionImpl transaction %s was rejected by daemon with status: transakce %s byla odmítnuta démonem se stavem:
Monero::UnsignedTransactionImpl This is a watch only wallet Toto je peněženka pouze na pozorování
cryptonote::simple_wallet the same transaction stejná transakce
Monero::WalletImpl spend key does not match address klíč útraty neodpovídá adrese
cryptonote::rpc_args Specify IP to bind RPC server Specifikuj IP ke spojení RPC serveru
Monero::UnsignedTransactionImpl sending %s to %s posílá se %s do %s
Monero::WalletImpl Sending all requires one destination address Posílání všeho vyžaduje jednu cílovou adresu
Monero::UnsignedTransactionImpl %s change to %s %s změna na %s
Monero::WalletImpl RPC error: RPC chyba:
cryptonote::simple_wallet ring size %u is too small, minimum is %u velikost prstence %u je příliš malá, minimum je %u