Key English Czech
cryptonote::simple_wallet |
|
cryptonote::simple_wallet
|

|
Monero::WalletImpl Address must not be a subaddress Adresa nesmí být subadresou
cryptonote::rpc_args Allow IPv6 for RPC Povol IPv6 pro RPC
Monero::PendingTransactionImpl Attempting to save transaction to file, but specified file(s) exist. Exiting to not risk overwriting. File: Pokus o uložení transakce do souboru, ale daný soubor(y) už existuje(ý). Ukončuji aby se neriskovalo přepsání. Soubor:
Monero::UnsignedTransactionImpl Change goes to more than one address Změna přechází na více než jednu adresu
Monero::UnsignedTransactionImpl Claimed change does not go to a paid address Vyžadovaná změna nepřijde na placenou adresu
Monero::UnsignedTransactionImpl Claimed change is larger than payment to the change address Vyžadovaná změna je větší než platba na adresu změny
Monero::PendingTransactionImpl Couldn't multisig sign data: Nepodařilo se podepsat data s multisig:
Monero::PendingTransactionImpl Couldn't sign multisig transaction: Nepodařilo se podepsat transakci s multisig:
Monero::PendingTransactionImpl daemon is busy. Please try again later. démon je zaneprázdněn. Prosím zkuste to znovu později.
Monero::WalletImpl daemon is busy. Please try again later. démon je zaneprázdněn. Prosím zkuste to znovu později.
Monero::WalletImpl Electrum seed is empty Electrum seed je prázdné
Monero::WalletImpl Electrum-style word list failed verification Seznam slov ve stylu Electrum se nepodařilo ověřit
Monero::WalletImpl Failed to finalize multisig wallet creation Nepodařilo se dokončit vytváření multisig peněženky
Monero::WalletImpl Failed to finalize multisig wallet creation: Nepodařilo se dokončit vytvoření multisig peněženky:
Monero::WalletImpl failed to find a suitable way to split transactions nepodařilo se najít vhodný způsob rozdělení transakcí
Monero::WalletImpl failed to generate new wallet: nepodařilo se vygenerovat novou peněženku:
Monero::WalletImpl Failed to get multisig info: Nepodařilo se získat multisig informace:
Monero::WalletImpl failed to get outputs to mix: %s nepodařilo se získat výstupy do mixu: %s