Key English Czech
Monero::WalletImpl Failed to get ring Nepodařilo se získat prsten
Monero::WalletImpl Failed to get rings Nepodařilo se získat prsteny
Monero::WalletImpl Failed to get subaddress label: Nepodařilo se získat označení subadresy:
Monero::WalletImpl Failed to load transaction from file Nepodařilo se načíst transakce ze souboru
Monero::WalletImpl Failed to load unsigned transactions Nepodařilo se načíst nepodepsané transakce
Monero::WalletImpl Failed to make multisig: Nepodařilo se vytvořit multisig:
Monero::WalletImpl failed to parse address adresu se nepodařilo naparsovat
Monero::WalletImpl Failed to parse address Nepodařilo se vyparsovat adresu
Wallet Failed to parse address Nepodařilo se vyparsovat adresu
Wallet Failed to parse key Nepodařilo se vyparsovat klíč
Monero::WalletImpl failed to parse secret spend key nepodařilo se naparsovat tajný klíč na utrácení
Monero::WalletImpl failed to parse secret view key tajný klíč pro zobrazení se nepodařilo naparsovat
cryptonote::simple_wallet failed to parse short payment ID from URI nepodařilo se naparsovat krátké ID platby z URI
Monero::WalletImpl Failed to parse txid Nepodařilo se vyparsovat txid
Monero::WalletImpl Failed to restore multisig transaction: Obnovení multisig transakce se nezdařilo:
Monero::WalletImpl failed to save file soubor se nepodařilo uložit
Monero::WalletImpl Failed to send import wallet request Odeslání požadavku na peněženku se nezdařilo
Monero::WalletImpl Failed to set ring Nepodařilo se nastavit prsten
Monero::WalletImpl Failed to set subaddress label: Nepodařilo se nastavit označení subadresy:
Monero::UnsignedTransactionImpl Failed to sign transaction Transakci se nepodařilo podepsat