Key English Finnish
Monero::PendingTransactionImpl Attempting to save transaction to file, but specified file(s) exist. Exiting to not risk overwriting. File: Yritettiin tallentaa transaktio tiedostoon, mutta määritelty tiedosto tai tiedostot ovat jo olemassa. Poistutaan, ettei ylikirjoiteta. Tiedosto:
Monero::PendingTransactionImpl daemon is busy. Please try again later. daemon on varattu. Yritä myöhemmin uudelleen.
Monero::PendingTransactionImpl Unhandled exception Käsittelemätön virhe
Monero::UnsignedTransactionImpl sending %s to %s lähetetään %s %s
Monero::WalletImpl no connection to daemon. Please make sure daemon is running. ei yhteyttä daemoniin. Varmista, että daemon on päällä.
Monero::WalletImpl not enough money to transfer, available only %s, sent amount %s ei tarpeeksi rahaa siirtoon, saatavilla vain %s, lähetetty määrä %s
Monero::WalletImpl failed to parse address osoitteen jäsentäminen epäonnistui
Monero::WalletImpl Neither view key nor spend key supplied, cancelled Katso- eikä kulutus-avainta ei syötetty, peruutetaan
Monero::WalletImpl failed to verify secret spend key salaisen kulutus-avaimen varmistaminen epäonnistui
Monero::WalletImpl spend key does not match address kulutus-avain ei sovi yhteen osoitteen kanssa
Monero::WalletImpl view key does not match address katso-avain ei sovi yhteen osoitteen kanssa
Monero::WalletImpl Electrum seed is empty Electrum siemen on tyhjä
Monero::WalletImpl Electrum-style word list failed verification Epäonnistuttiin varmistamaan Electrum-tyylin sanalista
Monero::WalletImpl Failed to send import wallet request Epäonnistuttiin lähettämään lompakon tuontipyyntö
Monero::WalletImpl not enough money to transfer, overall balance only %s, sent amount %s ei ole tarpeeksi rahaa siirtoon, kokonais-saldo vain %s, lähetetty summa %s
Monero::WalletImpl not enough money to transfer, available only %s, transaction amount %s = %s + %s (fee) ei tarpeeksi rahaa siirtoon, saatavilla vain %s, transaktion määrä %s = %s + %s (kulu)
Monero::WalletImpl unknown error tuntematon virhe
Monero::WalletImpl Failed to parse txid Txid:n jäsentäminen epäonnistui
Monero::WalletImpl no tx keys found for this txid tx-avainta ei löytynyt tälle txid:lle
Monero::WalletImpl Failed to parse tx key tx-avaimen jäsentäminen epäonnistui