Key English Dutch
Monero::WalletImpl Electrum-style word list failed verification mislukte Electrum-style woordenlijst verificatie
Monero::WalletImpl Failed to send import wallet request Verzoek tot versturen van importeren van portomonnee is mislukt
Monero::WalletImpl Failed to load unsigned transactions Laden van ongesigneerde transacties is mislukt
Monero::WalletImpl Failed to load transaction from file Laden van transactie van bestand is mislukt
Monero::WalletImpl Wallet is view only Portemonnee is alleen voor inzage
Monero::WalletImpl failed to save file het opslaan van het bestand is mislukt
Monero::WalletImpl Key images can only be imported with a trusted daemon Sleutel afbeeldingen kunnen alleen geïmporteerd worden met een vertrouwde deamon
Monero::WalletImpl Failed to import key images: Importeren van sleutel afbeeldingen is mislukt:
Monero::WalletImpl Not supported on HW wallets.
Monero::WalletImpl Failed to save file:
Monero::WalletImpl Error exporting outputs:
Monero::WalletImpl Failed to read file:
Monero::WalletImpl Failed to import outputs:
Monero::WalletImpl Failed to get subaddress label: Ophalen van subadres label is mislukt:
Monero::WalletImpl Failed to set subaddress label: Zetten van subadres label is mislukt:
Monero::WalletImpl Failed to get multisig info:
Monero::WalletImpl Failed to make multisig:
Monero::WalletImpl Failed to finalize multisig wallet creation
Monero::WalletImpl Failed to finalize multisig wallet creation:
Monero::WalletImpl Failed to export multisig images: