Key English Dutch
Monero::WalletImpl Neither view key nor spend key supplied, cancelled Zowel inzage sleutel als uitgave sleutel zijn niet opgegeven, geannuleerd
cryptonote::simple_wallet with no destinations zonder eindbestemmingen
Monero::UnsignedTransactionImpl with no destinations zonder bestemmingen
Monero::WalletImpl Failed to set subaddress label: Zetten van subadres label is mislukt:
Monero::UnsignedTransactionImpl Claimed change does not go to a paid address Wisselgeld gaat niet naar een betaald adres
cryptonote::simple_wallet Claimed change does not go to a paid address Wisselgeld gaat niet naar een betaald adres
Monero::UnsignedTransactionImpl Change goes to more than one address Wisselgeld gaat naar meerdere adressen
cryptonote::simple_wallet Change goes to more than one address Wisselgeld gaat naar meerdere adressen
Monero::WalletImpl Failed to send import wallet request Verzoek tot versturen van importeren van portomonnee is mislukt
Monero::WalletImpl failed to verify secret view key verifiëren van geheime inzage sleutel is mislukt
cryptonote::simple_wallet failed to verify secret view key verifiëren van geheime inzage sleutel is mislukt
Monero::WalletImpl Please sweep unmixable outputs. Veeg alstublieft de onmixbare uitvoeren.
Monero::WalletImpl spend key does not match address uitgave sleutel komt niet overeen met adres
Monero::PendingTransactionImpl transaction %s was rejected by daemon with status: transactie %s werd geweigerd door deamon met status:
Monero::WalletImpl transaction %s was rejected by daemon with status: transactie %s werd geweigerd door deamon met status:
Monero::UnsignedTransactionImpl sending %s to %s %s versturen naar %s
cryptonote::simple_wallet sending %s to %s %s versturen naar %s
Monero::UnsignedTransactionImpl %s change to %s %s veranderen naar %s
cryptonote::simple_wallet %s change to %s %s veranderen naar %s
Monero::WalletImpl Key images can only be imported with a trusted daemon Sleutel afbeeldingen kunnen alleen geïmporteerd worden met een vertrouwde deamon