Key English Dutch
cryptonote::simple_wallet with no destinations zonder eindbestemmingen
cryptonote::simple_wallet Claimed change does not go to a paid address Wisselgeld gaat niet naar een betaald adres
cryptonote::simple_wallet Change goes to more than one address Wisselgeld gaat naar meerdere adressen
cryptonote::simple_wallet failed to verify secret view key verifiëren van geheime inzage sleutel is mislukt
Monero::WalletImpl transaction %s was rejected by daemon with status: transactie %s werd geweigerd door deamon met status:
cryptonote::simple_wallet sending %s to %s %s versturen naar %s
cryptonote::simple_wallet %s change to %s %s veranderen naar %s
cryptonote::simple_wallet Failed to sign transaction Signeren van transactie is mislukt
cryptonote::simple_wallet RPC error: RPC fout:
sw RPC error: RPC fout:
cryptonote::simple_wallet Claimed change is larger than payment to the change address Opgevraagde wisselgeld is meer dan de betaling naar het wisselgeld adres
Monero::WalletImpl Invalid destination address Ongeldig bestemmings adres
cryptonote::simple_wallet failed to generate new wallet: Nieuwe portemonnee aanmaken mislukt
tools::wallet2 failed to generate new wallet: Nieuwe portemonnee aanmaken mislukt
sw not enough outputs for specified ring size niet genoeg uitvoeren voor opgegeven ring grootte
cryptonote::simple_wallet Electrum-style word list failed verification mislukte Electrum-style woordenlijst verificatie
tools::wallet2 Electrum-style word list failed verification mislukte Electrum-style woordenlijst verificatie
cryptonote::simple_wallet Failed to load transaction from file Laden van transactie van bestand is mislukt
cryptonote::simple_wallet Failed to import key images: Importeren van sleutel afbeeldingen is mislukt:
cryptonote::simple_wallet Failed to write transaction(s) to file Het wegschrijven van de transactie(s) is mislukt voor bestand