Key English Dutch
Monero::WalletImpl Invalid destination address Ongeldig bestemmings adres
cryptonote::simple_wallet Claimed change is larger than payment to the change address Opgevraagde wisselgeld is meer dan de betaling naar het wisselgeld adres
cryptonote::simple_wallet RPC error: RPC fout:
sw RPC error: RPC fout:
cryptonote::simple_wallet Failed to sign transaction Signeren van transactie is mislukt
cryptonote::simple_wallet %s change to %s %s veranderen naar %s
cryptonote::simple_wallet sending %s to %s %s versturen naar %s
Monero::WalletImpl transaction %s was rejected by daemon with status: transactie %s werd geweigerd door deamon met status:
cryptonote::simple_wallet failed to verify secret view key verifiëren van geheime inzage sleutel is mislukt
cryptonote::simple_wallet Change goes to more than one address Wisselgeld gaat naar meerdere adressen
cryptonote::simple_wallet Claimed change does not go to a paid address Wisselgeld gaat niet naar een betaald adres
cryptonote::simple_wallet with no destinations zonder eindbestemmingen