Key English Dutch
Monero::AddressBookImpl Payment ID supplied: this is obsolete Betalings-ID verstrekt: dit is verouderd
Monero::PendingTransactionImpl daemon is busy. Please try again later. deamon is bezig. Probeer het later opnieuw.
Monero::WalletImpl daemon is busy. Please try again later. deamon is bezig. Probeer het later opnieuw.
Monero::UnsignedTransactionImpl This is a watch only wallet Dit is een alleen inzage portemonnee
Monero::WalletImpl Electrum seed is empty Electrum seed is leeg
Monero::PendingTransactionImpl no connection to daemon. Please make sure daemon is running. geen verbinding met deamon. Zorg ervoor dat de deamon wordt uitgevoerd.
Monero::WalletImpl no connection to daemon. Please make sure daemon is running. geen verbinding met de deamon. Zorg alstublieft dat de deamon wordt uitgevoerd.
Monero::UnsignedTransactionImpl no change geen wisselgeld
Monero::PendingTransactionImpl Attempting to save transaction to file, but specified file(s) exist. Exiting to not risk overwriting. File: Geprobeerd om de transactie in een bestand op te slaan, maar de betreffende bestand(en) bestaan al. Actie niet uitgevoerd om overschrijving te voorkomen. Bestand:
Monero::WalletImpl found outputs to use gevonden uitvoeren om te gebruiken
Monero::WalletImpl failed to get outputs to mix: %s het ophalen van de uitvoeren voor het mixen is mislukt: %s
Monero::WalletImpl failed to parse secret view key het parsen van de geheime inzage sleutel is mislukt
Monero::WalletImpl failed to parse secret spend key het parsen van de geheime uitgave sleutel is mislukt
Monero::WalletImpl failed to parse address het parsen van het adres is mislukt
Monero::WalletImpl failed to verify secret spend key het verifiëren van de geheime uitgave sleutel is mislukt
Monero::PendingTransactionImpl Failed to write transaction(s) to file Het wegschrijven van de transactie(s) is mislukt voor bestand
Monero::WalletImpl Failed to import key images: Importeren van sleutel afbeeldingen is mislukt:
Monero::WalletImpl view key does not match address inzage sleutel komt niet overeen met adres
Monero::PendingTransactionImpl Couldn't multisig sign data: Kan geen multisign toepassen op gegevens:
Monero::PendingTransactionImpl Couldn't sign multisig transaction: Kan geen multisign toepassen op transactie: