Key English Dutch
Monero::AddressBookImpl Invalid destination address Ongeldig bestemmings adres
Monero::AddressBookImpl Payment ID supplied: this is obsolete Betalings-ID verstrekt: dit is verouderd
Monero::PendingTransactionImpl Attempting to save transaction to file, but specified file(s) exist. Exiting to not risk overwriting. File: Geprobeerd om de transactie in een bestand op te slaan, maar de betreffende bestand(en) bestaan al. Actie niet uitgevoerd om overschrijving te voorkomen. Bestand:
Monero::PendingTransactionImpl Failed to write transaction(s) to file Het wegschrijven van de transactie(s) is mislukt voor bestand
Monero::PendingTransactionImpl daemon is busy. Please try again later. deamon is bezig. Probeer het later opnieuw.
Monero::PendingTransactionImpl no connection to daemon. Please make sure daemon is running. geen verbinding met deamon. Zorg ervoor dat de deamon wordt uitgevoerd.
Monero::PendingTransactionImpl transaction %s was rejected by daemon with status: transactie %s werd geweigerd door deamon met status:
Monero::PendingTransactionImpl . Reason: Reden:
Monero::PendingTransactionImpl Unknown exception: Onbekende fout:
Monero::PendingTransactionImpl Unhandled exception Niet afgevangen fout
Monero::PendingTransactionImpl Couldn't multisig sign data: Kan geen multisign toepassen op gegevens:
Monero::PendingTransactionImpl Couldn't sign multisig transaction: Kan geen multisign toepassen op transactie:
Monero::UnsignedTransactionImpl This is a watch only wallet Dit is een alleen inzage portemonnee
Monero::UnsignedTransactionImpl Failed to sign transaction Signeren van transactie is mislukt
Monero::UnsignedTransactionImpl Claimed change does not go to a paid address Wisselgeld gaat niet naar een betaald adres
Monero::UnsignedTransactionImpl Claimed change is larger than payment to the change address Opgevraagde wisselgeld is meer dan de betaling naar het wisselgeld adres
Monero::UnsignedTransactionImpl Change goes to more than one address Wisselgeld gaat naar meerdere adressen
Monero::UnsignedTransactionImpl sending %s to %s %s versturen naar %s
Monero::UnsignedTransactionImpl with no destinations zonder bestemmingen
Monero::UnsignedTransactionImpl %s change to %s %s veranderen naar %s