The translation is temporarily closed for contributions due to maintenance, please come back later.
Key English Polish
Monero::PendingTransactionImpl transaction %s was rejected by daemon with status: transakcja %s została odrzucona przez demona ze statusem:
Monero::PendingTransactionImpl . Reason: . Powód:
Monero::PendingTransactionImpl Unknown exception: Nieznany wyjątek:
Monero::AddressBookImpl Invalid destination address Nieprawidłowy adres docelowy
Monero::WalletImpl Invalid destination address Nieprawidłowy adres docelowy
Monero::PendingTransactionImpl Unhandled exception Nieobsłużony wyjątek
Monero::PendingTransactionImpl daemon is busy. Please try again later. demon jest zajęty. Proszę spróbować później.
Monero::WalletImpl daemon is busy. Please try again later. demon jest zajęty. Proszę spróbować później.
cryptonote::simple_wallet daemon is busy. Please try again later. demon jest zajęty. Proszę spróbować później.
sw daemon is busy. Please try again later. demon jest zajęty. Proszę spróbować później.
Monero::PendingTransactionImpl no connection to daemon. Please make sure daemon is running. brak połączenia z demonem. Proszę sprawdzić czy demon jest uruchomiony.
Monero::WalletImpl no connection to daemon. Please make sure daemon is running. brak połączenia z demonem. Proszę sprawdzić czy demon jest uruchomiony.
cryptonote::simple_wallet no connection to daemon. Please make sure daemon is running. brak połączenia z demonem. Proszę sprawdzić czy demon jest uruchomiony.
sw no connection to daemon. Please make sure daemon is running. brak połączenia z demonem. Proszę sprawdzić czy demon jest uruchomiony.
Monero::PendingTransactionImpl Attempting to save transaction to file, but specified file(s) exist. Exiting to not risk overwriting. File:
Monero::PendingTransactionImpl Failed to write transaction(s) to file
Monero::PendingTransactionImpl Couldn't multisig sign data:
Monero::PendingTransactionImpl Couldn't sign multisig transaction:
Monero::UnsignedTransactionImpl This is a watch only wallet
Monero::UnsignedTransactionImpl Failed to sign transaction