Key English Polish State
Monero::AddressBookImpl Invalid destination address Nieprawidłowy adres docelowy
Monero::PendingTransactionImpl daemon is busy. Please try again later. demon jest zajęty. Proszę spróbować później.
Monero::PendingTransactionImpl no connection to daemon. Please make sure daemon is running. brak połączenia z demonem. Proszę sprawdzić czy demon jest uruchomiony.
Monero::PendingTransactionImpl . Reason: Powód:
Monero::PendingTransactionImpl Unknown exception: Nieznany wyjątek:
Monero::PendingTransactionImpl Unhandled exception Nieobsłużony wyjątek